Om Solelstaden Västberga

Välkomna till Solelstaden Västberga! De stora takytorna, de engagerade fastighetsägare och det synliga läget vid infarten till Stockholm gör Västberga väl lämpat för solceller. Ambitionen är att till år 2020 bli den soltätaste stadsdelen i Stockholm. Ett föredöme för andra och något som gynnar fastighetsägare, hyresgäster, kunder och alla invånare. Idag finns redan solelanläggningar hos OKQ8, Bravida och Malmegårds, men omställningen har bara börjat. Allt fler ansluter sig. Vill du också vara med och hur kan du i så fall  bidra?

Nyheter

Kontakta oss

Solelstaden Västberga koordineras av Solkompaniet

Västbergavägen 4, 126 30 Hägersten

Slå en signal eller mejla

Maja Wennerberg Fåhraeus, senior konsult
+46 72 548 79 17, maja.w-f@solkompaniet.se