Om Solelstaden Västberga

Välkomna till Solelstaden Västberga! De stora takytorna, de engagerade fastighetsägare och det synliga läget vid infarten till Stockholm gör Västberga väl lämpat för solceller. Ambitionen är att till år 2020 bli den soltätaste stadsdelen i Stockholm. Ett föredöme för andra och något som gynnar fastighetsägare, hyresgäster, kunder och alla invånare. Idag finns redan solelanläggningar hos OKQ8, Bravida och Malmegårds, men omställningen har bara börjat. Allt fler ansluter sig. Vill du också vara med och hur kan du i så fall  bidra?

Nyheter

Nyhet

Dagens lyft på Elektra 3

Idag trotsade vi kyla och snö och lyfte upp ytterligare en solcellsanläggning på ett tak i Solelstaden Västberga. Det handlar om Castellums Elektra 3 som kommer att förses med en solcellsanläggning på 127 kW. Det Läs mer…

Kontakta oss

Solelstaden Västberga koordineras av Solkompaniet

Västbergavägen 4, 126 30 Hägersten

Slå en signal eller mejla

Mårten Lind, konsultchef
+46 72 202 97 95, marten.lind@solkompaniet.se