Befintliga anläggningar

OKQ8 – Västberga 1:6

 • Togs i drift: 2017
 • Storlek: 69,6 kWt
 • Förväntad årsproduktion: 66000 kWh
 • Växelriktare: 2 st Sungrow SG36KTL-M
 • Solcellsmoduler: 232 st IBC Monosol 300
 • Monteringssystem: IBC Aerofix, upplutat 10 grader åt sydväst

Solcellsanläggningen på OKQ8:s bensinstation i Västberga byggdes 2017. Den är på knappa 70 kWt och försörjer cirka 10% av bensinstationens elförbrukning på årsbasis. Anläggningen består av 232 st moduler på vardera 300 Wt som är monterade med så-kallat ballastsystem med modulerna upplutade 10 grader åt sydväst.

Bravida – Likriktaren 3

 • Togs i drift: 2012
 • Storlek: 20 kWt
 • Förväntad årsproduktion: 21000 kWh
 • Växelriktare: 2 st Sunny Tripower 10000 TL
 • Solcellsmoduler: 82 st STP 245 WD
 • Monteringssystem: IBC Topfix 200, upplutat 40 grader åt sydost

På Bravidas kontor i Västberga finns en solcellsanläggning på taket som byggdes redan 2012 då fastigheten uppfördes. Den är upplutad 40 grader mot E4:an och är därför väl synlig för förbipasserande. Upplutningen gör också att den producerar väldigt bra. 2017 passerade den 100 000 kWh sedan start.

Malmegårds Fastighets AB – Dagskiftet 8

 • Togs i drift: 2018
 • Storlek: 158,4 kWt
 • Förväntad årsproduktion: 145 000 kWh
 • Växelriktare: 3 st Sungrow (1×60 kW + 2×36 kW)
 • Solcellsmoduler: 576 st Jinko 275
 • Monteringssystem: IBC Aerofix, upplutat 10 grader åt sydost

Castellum – Elektra 3

 • Togs i drift i april 2019
 • Storlek: 127 kWt
 • Förväntad årsproduktion: 114 000 kWh
 • Växelriktare 2 st Sungrow (1×60 kW + 1×36 kW)
 • Solcellsmoduler: 462 st GCL 275
 • Monteringssystem: IBC Aerofix 10 grader samt IBC Topfix på trapetsplåt och falsad plåt

Anläggs ligger precis intill den fina terrassen tillhörande lunchrestaurangen Spiskroken. Därmed är det lätt att komma förbi och titta på anläggningen.

Väderholmen – Elektra 12

 • Togs i drift i mars 2019
 • Storlek: 203 kWt
 • Förväntad årsproduktion: 180 000 kWh
 • Växelriktare: 7 st SolarEdge
 • Solcellsmoduler: 628 st på 330 Wt och 280 Wt
 • Monteringssystem: Öst/väst, ballastsystem

Väderholmens anläggning på Elektra 12 på 203 kW är den näst största anläggningen i Västberga just nu.

DHL- Drivhjulet 4

 • Togs i drift någon gång under 2019
 • Storlek: 255 kW fördelat på 864 moduler

DHL:s anläggning på Drivhjulet 4 på 255 kW är den största anläggningen i Västberga just nu.

Stockholms stad – Idrottshallen Västberga IP

 • Tas i drift tidigt 2020
 • Storlek: 66 kW

 

Planerade anläggningar