Stockholms stad med miljöborgarråd Katarina Luhr i spetsen följer Solelstaden med stort intresse. Framför allt eftersom det ligger väl i linje med stadens ambitioner att ha 10% solel 2040. Västberga är intressant i sig, men den stora utväxlingen kan komma om initiativet sporrar andra stadsdelar att följa efter, vilket är något vi alla inom initiativet jobbar på.

Solkompaniet är ett värdedrivet företag med huvudkontor i Västberga som jobbar med hållbarhet och förnybar energi med fokus på solel. Solkompaniet är idag störst i Sverige på solcellsinstallationer, och ser solen som en grundpelare i ett framtida svenskt hållbart energisystem. Solkompaniet bedriver även forskning, med fokus på byggnadsintegrerade solceller, samt konsultverksamhet med fokus på solcellsutredningar och solenergistrategier åt fastighetsägare, kommuner och energibolag.

OKQ8 vill värna om miljön, inte bara när det kommer till hållbara, alternativa drivmedel men också när det kommer till hållbara anläggningar. Solel är en viktig komponent och solcellsanläggningar finns nu på en handfull drivmedelsstationer från Skåne i söder till Umeå i norr. Den största anläggningen finns i Västberga som också är en av OKQ8:s större drivmedelsstationer.

Bravida har en ambition att minska företagets och kundernas miljöbelastning. Genom en kontinuerlig kunskapsutveckling har Bravida möjlighet att erbjuda installationslösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Solel är en sådan lösning som blir alltmer aktuell och genom den fina anläggningen på huvudkontoret i Västberga visar Bravida att man vill ligga i framkant.

Fastpartner bedriver sin verksamhet med sikte på framtiden i det man kallar ett ”ansvarsfullt företagande”. Man strävar hela tiden efter förbättringar och det gäller både på ett miljömässigt, servicemässigt, socialt och ekonomiskt plan. Miljöarbete berör alla delar av vår verksamhet, från medarbetare till förvaltning, fastighetsdrift och nybyggnation. Fastpartner har solel i sitt fastighetsbestånd idag men ämnar satsa än mer framöver, dels av miljöskäl dels på grund av kundernas behov och önskemål.

Castellum är en av Sveriges största fastighetsägare. Castellum är även en av Sveriges största fastighetsutvecklare och ett av våra största börsnoterade fastighetsbolag. Idag finns bolaget lokalt i ett 20-tal städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr. Idén om ansvarsfullt företagande är central inom Castellum och det innebär bland annat att använda resurser såsom energi och vatten så klokt och effektivt som möjligt samt att både ny-, till- och ombyggnationer byggs med hög miljöstandard. I det perspektivet är solel högintressant.

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Hos Stockholmshem bor drygt 50 000 stockholmare – vilket är mer än fem procent av stadens alla invånare. Att bo hos Stockholmshem ska vara ett bra miljöval. Miljöarbetet styrs med fokus på helhetssyn och hållbara lösningar där solceller är en pusselbit.

Malmegårds Fastighets AB har varit verksamma på Stockholms fastighetsmarknad i 50 år och har ett stort bestånd av fastigheter i Stor-Stockholm. Långsiktighet är en ledstjärna och det fästs stor vikt vid hållbarhetsfrågor inklusive energieffektivisering.

AB Sagax är ett fastighetsbolag som äger och investerar i kommersiella fastigheter inom segmentet lager och lätt industri. Därmed har man väldigt många byggnader i industritäta områden såsom Västberga. Med över 500 fastigheter och ett börsvärde på >10 miljarder kronor (Nasdaq Stockholm Large Cap) är man ett av de tio största fastighetsbolagen i Sverige.

Widrikssons Åkeri levererar enkel, personlig och hållbar logistik. Målet är att hjälpa kunder med lönsamma, sunda och miljösmarta lösningar. Miljötänket finns med i alla processer och att minska påverkan är ett ständigt pågående arbete. Som företag har Widrikssons satt upp ett tydligt mål – hela verksamheten ska vara klimatpositiv år 2030. Där kommer solceller in som ett naturligt inslag.

Fastighets AB Väderholmen är inriktade på att utveckla och förvalta fastigheter i Storstockholm med fokus på långsiktig uthyrning och ägande i egen regi. I det långsiktiga perspektivet ingår miljöhänsyn och hållbara energilösningar in som en naturlig del. Väderholmen har idag två solcellsanläggningar varav den ena sitter på Elektra 12 i Västberga.